Información legal

DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: o titular do dominio é o Instituto Galego de Promoción Económica. (en diante IGAPE), con domicilio social en Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela, A Coruña, España, con CIF Q6550010J.

 

USUARIOS

O acceso e/ou uso deste portal do Proxecto CoLogistics atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que, se é o caso, sexan de obrigado cumprimento.

 

USO DO PORTAL

Catálogo.cologistics-project.euproporciona acceso a multitude de información, servizos, programas ou datos (en diante, "contidos") en Internet pertencentes ao Proxecto CoLogistics ou aos seus licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. Esta responsabilidade esténdese ao rexistro que sexa necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

No devandito rexistro, o USUARIO será o responsable de facilitar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, o USUARIO poderá recibir un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial do mesmo. O USUARIO comprométese a facer un uso axeitado dos contidos e servizos (tales como servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que o IGAPE, creador do sitio web, ofrece a través do seu portal e con carácter ilustrativo pero non limitativo, a non utilizalos para

  • (XO)realizar actividades ilegais, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública;
  • (II)difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de defensa do terrorismo ou de atentado contra os dereitos humanos;
  • (III)Provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de IGAPE, creador do sitio web, dos seus provedores ou de terceiros, introducir ou difundir virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico susceptible de provocar os danos anteriormente mencionados;
  • (IV)tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

IGAPEO creador do sitio web resérvase o dereito a retirar todos aqueles comentarios e achegas que atenten contra o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, en a súa opinión, non son aptas para a súa publicación. En todo caso, o IGAPE non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través de foros, chats ou outras ferramentas de participación.